Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče.


Narodili jsme se tady, žijeme tu, stejně jako naši předkové pečujeme o přírodu a krajinu, vychováváme zde naše děti a umíráme tady. Jsme obyvatelé Šumavy. Umíme žít v souladu s přírodou a přejeme si, aby to tak zůstalo. Nikdy jsme přírodě neškodili. Naopak, našima rukama jsme Šumavu přivedli do stavu, kdy mohla být před 25 lety vyhlášena národním parkem.


Brabcův zákon pošlapává naši historii, práci našich předků, zakazuje uchovat historické kulturní dědictví, zakazuje udržovat typickou středoevropskou krajinu, zakazuje péči o horské louky a lesy, nařizuje rozmnožovat kůrovce, uzavírá Šumavu před turisty a předává právo rozhodovat o našich domovech aktivistům. Tyto cíle zastírá lživou propagandou o developerech a aquaparcích. Nechceme žádné lunaparky, aquaparky, golfová hřiště, developery, nechceme kácet stromy pro kšeft. Přejeme si jen plnohodnotně žít a pečovat o naše domovy. Nechceme ale žít život indiánů v rezervacích.


V rámci projednávání novely zákona se jednoznačně prokázalo, že jde jenom o Šumavu. Senát jako jediný dal šanci šumavským obcím uplatnit naše návrhy, které vycházejí z odborných znalostí a dlouhodobých zkušeností. Senátní návrhy tak reflektují situaci na Šumavě. Žádáme Vás, abyste svým hlasem respektovali demokratická práva nejenom šumavského tetřeva, ale i práva menšinové šumavské domorodé populace žít v národním parku. Nemáte-li vůli přijmout senátní návrhy, pak prosím uvažujte o možnosti vrácení novely zákona do nového legislativního procesu, jehož výsledkem bude skutečný kompromis.


Senát vrátil do Poslanecké sněmovny novelu zákona 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny s pozměňovacími návrhy. Není pravdou, že změny navržené Senátem likvidují národní parky, degradují ochranu přírody v nich, vrací ochranu přírody do padesátých let minulého století, umožňují budovat lanovky, sjezdové areály, aquaparky, nadměrně zvyšují pravomoc obcí a umožňují kšeftování se státními pozemky.


Všechny základní i bližší ochranné podmínky národních parků zůstaly zachovány, nebyl dotčen zákaz prodeje státní půdy, nebylo dotčeno žádné ustanovení NATURY 2000, stavebního zákona ani zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).


Senátní změny mimo technických oprav nahrazují imaginární cíle jasně definovanými účely, pro které se národní parky vyhlašují, umožňují návrat rostlinných a živočišných druhů, které v průběhu času z přírody národních parků vymizely, umožňují opatření na zlepšení retenční schopnosti krajiny, ochranu státního majetku, ochranu kulturně-historického dědictví, ochranu historického sepjetí člověka a přírody a navrátily původní znění demokratických principů při rozhodování o národních parcích. Umožněním vyznačování turistických stezek v přírodní zóně tak naplnily zásadu národních parků "Poznávej a chraň".