více >>
Deník

Představujeme prvňáčky: 1. A ze ZŠ v Netolicích

Kdy byla založena škola v Netolicích, není doloženo zápisy. Je pravděpodobné, že tam škola byla již za Přemyslovců, protože Netolice byly sídlem správních úřadů župy.

Nejstarším učitelským jménem je jméno kantora Matěje, který v roce 1539 zasedal v městské radě. O tom, že škola měla svoji budovu, svědčí dochovaný záznam o nákladu na nový krov z roku 1630. Nová škola byla vystavěna v roce 1795. V roce 1863 byla na místě staré školy u kostela vystavěna budova Staré Město. V letech 1910 až 1911 byla postavena budova Bavorovská. Nejmladší školou je budova Tržiště. Od roku 1992 jsou tam 1. a 2. třídy, jídelna a družina. V budově Staré Město jsou 3. a 4. třídy, družina a knihovna. Ředitelna, 5. až 9. ročníky a školní jídelna jsou v budově Bavorovská.

Příště, ve středu 22. ledna 2020, představíme prvňáčky z 1. B třídy ze Základní školy v Netolicích.

Dále z vašeho Deníku