více >>
Deník

Představujeme: Prvňáčci ze Základní školy v Šumavských Hošticích

Naši prvňáčci ze ZŠ v Šumavských Hošticích

Škola v obci byla založena 15. listopadu 1787 a prvním učitelem byl Hynek Jiříček. Vyučoval v domě č. p. 5, od roku 1791 se vyučovalo v obecní pastoušce 8 a od roku 1799 v nové školní budově. V roce 1790 navštěvovalo školu 97 dětí, v roce 1886 již 264 dětí. V roce 1888 byla školní budova přestavěna a zvýšena o jedno patro. V roce 1938 se obec stala pohraniční obcí. V roce 1939 zde byla otevřena jednotřídní německá obecní škola. V roce 1940 byla přízemní část budovy postoupena německé škole a české zůstaly pouze dvě učebny. V roce 1947 poklesl počet žáku na 44. V současné době má škola na sto deset žáků, ředitelkou je Petra Vaňková. Do první třídy letos nastoupilo 14 prvňáčků. Třídní učitelkou je Barbora Samková a asistentkou Gabriela Šindelářová. Foto: Deník/Stanislav Falář

Příště, ve středu 11. prosince, představíme prvňáčky ze Základní školy ve Volarech.

Dále z vašeho Deníku