Oba chlapečky uvedla a představila paní místostarostce Janě Bártově matrikářka Anna Hodánková. Místostarostka oba kluky přivítala mezi obyvatele města a popřála rodinám hodně zdraví, štěstí a pohody.

Mezi nové občánky Volar přivítala Jana Bártová také další nejmenší obyvatele Volar, tři holčičky Josefínku, Alici a Zoru a dalšího kluka Pavlíka. „Vychovávejte vaše děťátko s láskou a trpělivostí a k tomu vám přejeme hodně štěstí a radosti,“ přála místostarostka rodičům. Slavnostní akt zpestřily děti z MŠ v Revoluční ulici programem.

Ladislav Beran