V tomto období se v porodnicích narodilo pět nových občánků.