Podívejte se také, jak to slušelo novým občánkům Prachatic při letošním posledním vítání v obřädní síni v Prachaticích.