Nejvíce hlasů tentokrát získala Veronika Duchoňová z Chvalovic, a to celkem 4.725 (3350 z internetu a 370 z kuponů v novinách). Další v pořadí jsou Nikol Hrdličková z Husince 3.199 (2939 a 260). Všichni ostatní získali pouze internetové hlasy Veronika Černá z Netolic 994; Natálie Hovorková z Němčic 557; Antonín Vinš z Prachatic 84; Oldřich Hrabě z Prachatic 67; Markéta Šulcová z Prachatic 66; Jiří Hečko ze Ktiše 61; Martin Kopf z Kubovy Huti 57 a Jan Hazuka ze Žernovic. Vítězce posledního kola blahopřejeme a rodiče si již mohou vyzvednout své ceny.