Na malou radostnou ceremonii Vítání devíti občánků narozených v letošním roce v Lenoře vyrazilo přes 30 nejbližších členů rodin Vítka Urbana, Terezky Lorenčíkové, Vivien Nicol Kubiňové, Vašíka Chlandy, Jolanky Tomanové, Ondry Molnára, Jarouška Jíně, Rozálie Juřicové a Péti Mráze.

V úvodu zazpívaly a zarecitovaly děti ze ZŠ Lenora maličkým posluchačům několik říkanek a ukolébavek. Poté se ujal slova pan starosta Antonín Chrapan, maminkám blahopřál k velké události v jejich životě, připojil několik lidových mouder a popřál dětem do života vše dobré.

Jména všech dětí byla zapsána do lenorské kroniky a jako malou pozornost od obce dostaly děti malý dárek a maminky květinu. Nezbývá než popřát dětem zdraví, šťastné a bezstarostné dětství a krásný život se vším, co k němu patří.

Magda Pospíšilová