V letošním roce se konalo poslední vítání nejmenších občánků města. Mezi obyvatele je přivítal místostarosta Ladislav Touš, kterému osm nových občánků představila Anna Hodánková, matrikářka města.

"Buďte šťastni ze všeho, co čím vám váš potomek udělá radost a vychovávejte jej v řádného občana. Dnes vítáme občánka, aby z něj v dalším vývoji vyrostl řádný občan,“ pronesl místostarosta Ladislav Touš. Rodiče se podepsali do matriční knihy a převzali si dárek v podobě knížky. Modrá pro chlapečky a růžová pro holčičky. Maminky ještě dostaly růži a šlo se fotografovat na památku.

Ladislav Beran