Hra

Hra je pro malé děti základním způsobem, jak se učit a rozvíjet své schopnosti. Hračky, které podporují kreativitu, řešení problémů a sociální interakci, jsou klíčové pro rozvoj dětských dovedností.

Zvídavost

Zvídavost dětí by rodiče měli podporovat tím, že jim kladou otázky, povzbuzují je ke zkoumání a objevování nových věcí. Je důležité, aby právě rodiče svým ratolestem umožnili průzkum prostředí kolem sebe.

Česko má jednu z nejhustších sítí knihoven v Evropě. Nálakat čtenáře se některým z nich daří díky moderním technologiím:

Čtení

Čtení dětem od útlého věku má mnoho výhod. Pomáhá rozvíjet slovní zásobu, rozumění textu a podporuje jejich zájem o učení. Vhodně zvolené knihy mohou otevřít dětem nové světy a myšlenky.

Umění a tvořivost

Dětem poskytněte možnosti pro vyjádření jejich tvořivosti. Malování, modelování, zpěv a tanec jsou skvělými způsoby, jak podporovat rozvoj jejich fantazie a motorických dovedností. Rozvoj koordinace pohybů, paměť nebo smysl pro rytmus podporuje hudba. K docílení takových dovedností jsou vhodné hudební hračky, jenž samy hudbu produkují. Dítě díky nim později rozlišuje tóny a zlepšuje si i sluch. Vhodné jsou také hračky, na které dítě může samo hrát.

Říkanky pro malé děti tady byly odpradávna. Osvědčily se zejména pro děti předškolního věku:

Matematika a experimenty

I přes to, že se může zdát, že jsou matematika a věda příliš složité pro malé děti, existuje spousta zábavných a interaktivních způsobů, jak je zahrnout do učení. Jednoduché hry s čísly a jednoduché vědecké experimenty mohou být pro děti zajímavé.

Vzor

Právě rodiče jsou důležitým modelem dítě. Chování, postoje a hodnoty rodičů ovlivňují vnímání okolí a formují jeho vlastní schopnosti a dovednosti.

Někteří odborníci vyzdvihují schopnost mozku se učit a pojímat intonaci a melodii jazyka v raném věku:

Pochvala a podpora

Pochvala a podpora jsou důležité pro sebevědomí a sebeúctu dítěte. Rodiče by měly umět děti ocenit za snahu a úspěchy. A je jedno, jestli jsou malé nebo velké.

Rozvíjení schopností u malých dětí vyžaduje trpělivost, podporu a pozornost. Každé dítě je jedinečné a má své vlastní tempo rozvoje. Poskytnutí stimulujícího a podpůrného prostředí pomáhá dětem plně rozvinout svůj potenciál a připravuje je na úspěšný a šťastný život. Ne nadarmo se říká: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“

Jak podpořit vývoj dítěte: 

| Video: Youtube