Příprava dítěte na první třídu je proces, který vyžaduje trpělivost, porozumění a lásku. S podporou a vedením rodičů může malý školák získat důvěru a připravit se na úspěšný začátek své školní kariéry.

Řada rodičů se k nástupu svého dítěte do školy chystá dlouho dopředu. Někteří je učí počítat, číst a psát, jiní zase nechávají všemu volný průběh. Jaký postoj je ale správný? Nejlepší je zlatá střední cesta a použití zdravého rozumu.

Příprava na školu

Před nástupem do školy je dobré se svým dítětem o škole mluvit. Základ je být otevření a přístupní a odpovídat na zvídavé otázky. Každé dítě je před nástupem do neznámého institutu nervózní. Bojí se nových začátků a neznámého. Od toho tu jsou rodiče, aby dítě povzbudili.

Co musí umět?

Je důležité, aby dítě před první třídou zvládalo některé základní dovednosti, které mu umožní plynule se integrovat do školního prostředí. Jako například porozumět snadným instrukcím a pokynům. Mělo by umět vyjádřit své základní potřeby a své myšlenky sdílet s ostatními. Kromě toho je důležité, aby umělo navazovat přátelské vztahy, ostatní respektovat, chápat pravidla, respektovat autoritu.

Dítě musí zvládat dalo víc

To ale není zdaleka vše. Dítě musí umět udržet pozornost a soustředit se na úkoly, umět držet tužku, lepit a manipulovat třeba s nůžkami. Kromě toho musí udržovat základní hygienu, jako je mytí rukou a musí se umět samo obout nebo obléct.

Umění se přizpůsobit

V neposlední řadě je nutné, aby se dítě dokázalo přizpůsobit novým situacím nebo změnám a musí umět komunikovat a hledat případná vhodná řešení sporů se svými vrstevníky.

Zajištění těchto dovedností před nástupem do školy připraví dítě na úspěšné začátky ve školním prostředí. Rodiče mohou dítěti pomoci rozvíjet tyto dovednosti prostřednictvím her, aktivit a každodenních situací, které podporují jeho růst a rozvoj. Je důležité, aby se příprava na školu stala pro dítě zábavnou a kladnou zkušeností. Hlavní je dítě nevystresovat. Vystresovat se ale nesmí ani rodiče. Pak se dítě na školu začne těšit.

Jak vypadá zápis do školy:

| Video: Youtube