Dopolední - již vánočně laděný - program shlédlo více než 400 malých diváků, kteří se do průběhu a dramaturgie koncertů aktivně zapojovali.

Jakub Weiss