Působil na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity jako odborný asistent, jako pedagog na českobudějovické konzervatoři a jako externí violista v orchestru Jihočeského divadla. Skládal hudbu vycházející z neoklasicismu, orchestrální, komorní, pro sólové nástroje či vokální, například skladby Variace na téma Albana Berga nebo hudbu k sedmi obrazům hry Václava Havla pro housle, violu a violoncello Largo desolato, atd. Publikoval knihu o skladateli Janu Rychlíkovi či učební texty.