Lektor Ing. Jiří Folta velmi zajímavým a poutavým způsobem vyprávěl prachatickým sedmákům a osmákům o osobě mistra Jana Husa. Zdůraznil zejména dvanáct hodnot, které Hus zastával. O nich žáci diskutovali, snažili se vybrat nejdůležitější z nich a adaptovat smysl jednotlivých hodnot do současnosti.

Pro někoho byla nejdůležitější hodnotou svoboda, pro jiného láska, pro dalšího radost či důstojnost. Závěrem všichni došli k poznání, že se hodnoty vzájemně doplňují a je ideálem všech těchto dvanáct hodnot využívat a uznávat současně.

Lucie Jiraňová, MěK Prachatice