Celkem se jej zúčastnilo 15 orchestrů z celého světa. Českou republiku reprezentoval Dechový orchestr ZUŠ Vimperk. Dalšími účastníky této přehlídky celosvětových hudebních kultur byly orchestry z Mexika, Kostariky, Salvadoru, Itálie, Velké Británie, Belgie, Švédska, Maďarska, Chorvatska a Polska.

Dechový orchestr ZUŠ Vimperk se představil na soutěžním pódiu 31. května na náměstí ve 22:45 hodin. Svým výkonem zaujal nejen zaplněné náměstí posluchačů, ale i přihlížející odborníky a další orchestry. Ihned druhý den byl kontaktován švédským orchestrem a vyvrcholením tohoto seznámení byl společný večerní koncert spojených orchestrů za střídajícího vedení obou dirigentů.

Další soutěžní výkon předvedli vimperští na sportovním stadionu. Tentokrát se jednalo o pochodovou soutěž, kde byl hodnocen nejen pochod všech hudebníků, ale i předvedená choreografie. Poslední festivalový den patřil nejprve společnému kilometrovému průvodu všech účastníků na promenádě. Večer pak patřil závěrečnému představení všech účastníků na náměstí. Festival pak vyvrcholil závěrečným ceremoniálem, který skončil až po půlnoci.

Vimperský dechový orchestr docílil skvělých výsledků, když jako jediný ze všech účastníků získal ocenění v obou soutěžích. V pochodové soutěži získal 3. místo a v koncertní soutěži 2. místo. Jedná se o obrovský úspěch v mezinárodní konkurenci orchestrů složených nejen z mladých hudebníků, ale též hudebníků dospělých či dokonce profesionálů. Členové dechového orchestru ZUŠ Vimperk prožili skvělé zážitky, viděli a slyšeli hudby různých kultur a národností. Získali cenné zkušenosti a díky svému výkonu uznání od cizích hudebníků. Pozvání do Švédska přišlo ihned na festivalu.

O účasti na festivalu rozhodovala odborná komise na základě dlouhodobých výborných výsledků a kvalit Dechového orchestru ZUŠ Vimperk. To byl první krok k účasti. Druhým krokem pak bylo získat dostatek finančních prostředků na tak náročnou akci. Finančně účast vimperských v Itálii podpořili: Jihočeský kraj, Město Vimperk, firma Stten Nespice, s.r.o., Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, z.,s., ZUŠ Vimperk a členové orchestru. Zvláštní poděkování patří firmě Švarctrans, s.r.o., za skvělý servis při dopravě a za dlouhodobou finanční podporu.

Pavel Vališ, ředitel a dirigent Dechového orchestru ZUŠ Vimperk