Oba vystavující umělci jsou z bavorského Regenu a oba zde vystavují svým pohledem zajímavost barev a svět duše. Výstavu uvedl a oba umělce představil Vít Vavřinec Pavlík, ředitel Volarské základní umělecké školy a předseda Asociace Jihočeských výtvarníků. Přivítal přítomné a poděkoval, že přišli v tak pěkném počtu a přivítal místostarostu města pana Ladislava Tauše.

V krátkém úvodu představil oba umělce, kdy o Anemarii Pletl řekl: "Tato dáma mistrně a rozvážně pracuje se souladem barev. Bere vše vlastním jazykem a vnímáním. Svým pohledem tak vytváří i zajímavý a nový pohled na svůj rodný kraj."

Friedrich Saller vychází stěžejně s černobílé fotografie a zabývá se historickými procesy. Soustředí se na krajinářskou fotografiia na akty tzv. Fine Art Nude, které fotí středoformátovými a velkoformátovými fotoaparáty. Jeho tvorba je známá nejen v Bavorsku a Spolkové republice Německo, ale v USA a nyní i u nás. Proč je v názvu výstavy (N)akt? "To proto, že v němčině se nahý vyslovuje nackt," vysvětlil závěrem Vít Vavřinec Pavlík.

Ladislav Beran