Pozvali jsme vzácné hosty – Královi, kteří nám klavír věnovali, Honzu Kozla - zástupce Správy NP Šumava, Jirku Hujdu ze Šumavouse, se kterým chodíme pravidelně ven a paní ředitelku. Přišlo i mnoho rodičů.

Nejprve jsme přivítali novou asistentku do 3. M, potom jsme si poslechli písničku Indiánů v podání dětské skupiny, následovalo klavírní či flétnové vystoupení dětí z různých Montesssori tříd. Před závěrečným společným zpěvem koled jsme se rozloučili s asistentem Martinem. Celý program vyvrcholil Ódou na radost se slovy Zdeňka Svěráka.

Pro zájemce měl pan ladič připravené povídání o klavíru s ukázkou strun a všeho, co k tomu patří.

Dagmar Kozlová