Věrnou faksimili této knihy vytvořil před dvanácti lety žamberecký knihař Jiří Fogl. „Jeho téměř dokonalá maketa od té doby putuje po Čechách a Moravě a všude budí značnou pozornost,“ uvedl Jan Kouba z Prácheňského muzea Písek.

Svazek o váze 78 kg a velikosti téměř jeden metr bude v Rytířském sále muzea k nahlédnutí pouze několik dní, a to od úterý 4. června do neděle 9. června, tedy i po celou dobu městské slavnosti Dotkni se Písku.

Codex Gigas (v překladu Obrovská kniha) vznikl ve třináctém století v benediktinském klášteře v Podlažicích na Chrudimsku. Záměrem neznámého autora bylo do jediného díla shrnout co nejvíce z tehdejšího vědění, vytvořit jakousi knihovnu v jediné knize. Obsahuje tak třeba Starý a Nový zákon, rozpravy o lidském těle, návody pro zpovědníka, zaklínací lékařské formule, ale i Kosmovu kroniku nebo různé abecedy.

Cennou knihu odvezli z Prahy na samém konci třicetileté války Švédové a jednání českého státu o jejím vrácení byla vždycky marná. „Originál je tak dnes uložený ve Stockholmu a do Čech se vrátil pouze jednou, když byl mezi roky 2007 a 2008 součástí výstavy v pražském Klementinu,“ doplnil Jan Kouba.

Více podrobností o osudech rukopisu, ale hlavně knihu samotnou, uvidí návštěvníci muzea od úterý 4. června.