Náklady na poslední etapu prací činí zhruba 180 tisíc korun. Obci finančně uleví krajská sedmdesátitisícová dotace.

„Varhany byly nefunkční, poškozené dřevokazným hmyzem, a proto jsme znovu požádali o dotaci na rekonstrukci,“ uvedl starosta Jan Vobejda. V první etapě se tak opravila varhanní skříň. Během druhé fáze přišly na řadu vzdušnice, píšťalnice a vzduchové soustavy.

Nyní je chvíle, kdy si v Cepu znovu varhany poslechnou, téměř na spadnutí. Jako termín dokončení je prozatím stanovený letošní říjen.

„Rekonstrukci nástroje beru jako příkladnou snahu vlastníka pečovat o kulturní památku. Obec nástroj koupila v roce 1875 za 460 zlatých.

Kaple svatého Jana Křtitele je veřejně přístupná a každoročně se zde slouží několik mší a pořádají se tu i koncerty,“ sdělil cepský starosta a dodal, že kaple s varhany by mohla být lákadlem i pro turisty, kteří v létě navštěvují oblíbené nedaleké pískovny.

Kaple sv. Jana Křtitele v Cepu.Zdroj: Archiv obce