První Muzejní noc zahájil zástupce Sdružení historie hasičstva Jaroslav Voldřich a svým vystoupením tuto akci podpořil Stašský pěvecký sbor vedený Jitkou Peleškovou.

Michal Střeleček