A pokus to byl vskutku výborný. Sál Národního domu v Prachaticích byl plný k prasknutí, a to především zásluhou mladé generace. Parket byl plný od startu plesu až do brzkých ranních hodin, k tanci a poslechu zahrál Top Band a pozitivní nálada čišela ze všech přítomných. Restart sportovního plesu v Prachaticích se povedl na jedničku.