Od té doby se v sále zdejšího kulturního střediska každoročně koná malá oslava spojená jak s účastí vedení radnice, tak s kulturním programem.

"Je dobře, že v tom velkým množství různých Dnů, které připomínají rozličné problémy, profese, či kategorie se nezapomnělo na seniory. Ono stáří, přestože má mnohá úskalí totiž má i své pěkné a zajímavé stránky," uvedl letošní seniorský sraz předseda vimperského klubu Karel Krejčí.

S tím souhlasil i vimperský starosta pavel Dvořák, když připomněl, že s většinou zde přítomných se potkává nejenom při jednání seniorské rady, coby poradního orgánu starosty, ale i v různých klubech, spolcích či organizacích, kde jsou aktivně zapojeni.

"Téhle generaci patří velký dík za to množství práce, které pro město vykonala. Pro vše co udělali pro své rodiny, přátele a bližní," ocenil Pavel Dvořák. Generaci těch, kteří během svého života přečkali světovou válku, desetiletí totality i zásadní proměnu společnosti po sametové revoluci.

Problematika stárnutí se do hledáčku OSN dostala již v roce 1948 na podnět Argentiny. Na pořad dne se však stárnutí dostalo až za jednadvacet let. Poté v roce 1982 došlo k svolání celosvětového shomáždění, které se tímto tématem zabývalo. Mimo několika studií a akčního plánu došlo i na vyhlášení světového roku seniorů a po té i již právě připomínaného dne seniorů.

Jaroslav Pulkrábek