Z města totiž pochází vítězka letošního ročníku soutěže, Maruška Bártová. Vernisáž výstavy hodnocených obrazů se uskutečnila ve čtvrtek 3. září abyla současně také předáním první ceny, na kterou doprovodila mladou vítězku i její rodina. Blahopřála jí nejen místostarosta Prachatic Hana Rabenhauptová, ale také vedoucí projektu Jana Vrtílková. „Soutěže se letos účastnilo přes tři tisíce dětí, z nich bylo třicet pět oceněných, a první byla právě Maruška,“ sdělila s úsměvem Vrtílková. Výstava je prodejní, její výtěžek půjde do rukou sociálně či zdravotně znevýhodněným. „Budeme se snažit dostat sem například pana starostu Bauera, aby si nějaký obraz koupil. Několik obrazů si také určitě zakoupíme k vyzdobení radnice, abychom projekt podpořili,“ ujišťovala Hana Rabenhauptová. Výstava potrvá do konce října.

Radek Štěpánek