Přes nepřízeň počasí vznikla celá řada pozoruhodných děl, o čemž se návštěvníci Šumavy až do konce října mohou přesvědčit ve výstavních prostorech stožeckého obecního úřadu.

„Letošní téma znělo Život na pomezí, a proto se ve většině z dvaceti olejových či akrylových maleb a stejného počtu kreseb barevným i černým uhlem nacházejí stopy a pozůstatky po lidském působení a žití v kontrastu s přírodou, která si bere nazpět, co jí člověk vyrval, jak se zdá však pouze na chvíli,“ pokusil se přiblížit letošní ročník workshopu Josef Štemberk ze správy parku.

Přestože díla realistická se zde mísí s obrazy zcela abstraktními, bez problémů v nich objevíme podobu Stožecké kaple, rázovité osady Dobrá i typické skupiny balvanů a stromů v okolí Českých Žlebů.

„Snažíme se vždy najít místa, která jsou pro malíře přitažlivá, ať již to byl v minulosti Stifterův kraj či oblast centrální Šumavy. A Stožecko bezesporu patří mezi malířsky nejatraktivnější místa jihočeské části Šumavy, nota bene v období, kdy se krajina začíná nádherně barvit. Pro úplnost je třeba dodat, že součástí workshopu by i výlet na libínskou rozhlednu a exkurze v biofarmě Slunečná,“ poznamenal k setkání Josef Štemberk

Část obrazů se po výstavě vrací autorům, výběr z děl však zůstává pořadatelům a za uplynulé čtyři roky se již vytvořila zajímavá expozice.