Autorem této hry je Čestmír Vidman, básník a spisovatel. Osobně se této kulturní akce zúčastnil. Po hře s ním následovala volná, velmi srdečná rozprava, kde vysvětlil svůj vztah k Netolicím. Navštívil po letech rodiště své matky, která pocházela z rodu Tomíčků, kteří v Netolicích mívali lékárnu.