"Naše muzeum je nejmladším mimopražským detašovaným pracovištěm Národního muzea. Zároveň je jediným pracovištěm Národního muzea na území Jihočeského kraje. Kromě prohlídek stálých exposic věnovaných českému rodinnému loutkářství, historii českého cirkusového a varietního umění nabízí i tematické výstavy, které přibližují všechny obory, kterými se Národní muzeum zabývá. V loňském roce proběhly čtyři výstavy - Charta 77 a její doba, doba a její Charta ), Malované opony, Bellachini XIII. a jeho kouzelné aparáty, Madagaskar," říká Jitka Kotrbová z prachatického muzea.
Poslední ze jmenovaných výstav byla uspořádána v rámci celoročního projektu MZURI AFRICA - Různé tváře Afriky, který byl podpořen Jihočeským krajem. V rámci tohoto projektu proběhla velká řada akcí pro návštěvníky - od loutkového představení pro děti o tom, proč má slon chobot přes Africkou muzejní noc s improvizovaným africkým tržištěm, představení projektu UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš dítě, přednášky a besedy o africkém kontinentu, které v závěru roku vystřídaly taneční, hudební a hlasové dílny.
Kromě toho v říjnu navštívil Muzeum české loutky a cirkusu divadelní soubor z Tchajwanu s unikátním představením Krása tchajwanského loutkového divadla, které bylo k vidění pouze v Praze a v Prachaticích.
Spousta akcí proběhla ve spolupráci s dalšími institucemi. Věříme, že i v tomto roce se nám podaří na úspěšně započatou spolupráci navázat a vytvořit tak spoustu zajímavých akcí pro naše návštěvníky.

Letošní rok by se měl opět nést v tvořivém duchu a tak kromě výstav plánujeme další tematické tvůrčí dílny pro děti a dospělé.