Turistům, kteří zatím neví, kam se vydají o nadcházejícím víkendu na výlet, přinášíme dva tipy – v neděli 5.7. je od 13.00 hodin připraven program pro děti i dospělé s názvem „Rýžování zlata – šumavské řeky v zájmu člověka – historie rýžování s ukázkami“. Místem setkání hradlový most (Rechle) u Modravy.
„Návštěvníci mají jedinečnou možnost dozvědět se zajímavosti o rýžování zlata. Přítomným předvedeme různé techniky rýžování zlata, a kdo bude chtít, může si rýžování zkusit. Pro ty, kteří objeví „zlatinku“ jsou připraveny odměny,“ řekl Karel Ešner, který celý program provází slovem.

Co vše je možné použít k přežití v přírodě? To se dozvíte v pondělí 6.7., kdy bude od 13.00 hodin v prostoru nouzového nocoviště na Modravě zahájen program „Přežijeme v přírodě?“. Přednášející návštěvníkům sdělí a ukáže, jak se staví stan, čím se dá v případě nouze v přírodě živit, jak a čím rozdělat oheň pokud nemáme zápalky, nebo jak se chránit před vodou.

„Návštěvníkům také vysvětlíme, jak se chovat v přírodě, co vše z ní se dá použít pro přežití, nebo je naučíme poznávat jedlé a jedovaté plody a rostliny,“ doplnil informace o pondělním programu na Modravě Jan Pecánek, referent strážní služby.
Obě akce jsou určeny všem věkovým skupinám a zájemci se na ně nemusí registrovat.


Jana Zvettlerová
tisková referentka
Správa NP a CHKO Šumava