Při příchodu policistů do tříd už nedočkavé dětičky čekaly, co se bude odehrávat. Na začátku jim byla představena výstroj a činnost policistů. Na dotaz, jak musí být při jízdě připoutány, všechny děti shodně uvedly, že musí mít autosedačku nebo podsedák. Na toto téma se rozpovídaly a začaly vyprávět, jak se poutají, když jedou s rodiči autem.
Děti byly ze strany policistů pochváleny za to, že rodiče chrání jejich bezpečí. Po ukončení debaty se ve dvou případech podařilo přemluvit paní učitelku, aby se nechala obléknout do výstroje pořádkové jednotky.
Toto se předškolákům velmi líbilo a za bujarého veselí paní učitelka předvedla, jak je vystrojen policista, který zasahuje např. při demonstracích. Po tomto byla paní učitelka odstrojena a děti si mohly, jak se říká na vlastní kůži, vyzkoušet představovanou výstroj, přičemž největší zájem jevily děti o policejní čepici, reflexní vestu, zastavovací terč a v neopomenutelném případě o zbraň.
Zajímavá pro ně také byla komunikace přes vysílačku. Po vyzkoušení věcí si děti venku prohlédly policejní auto nejen z venčí, ale i zevnitř.
Rozzářené děti se těšily, jak budou doma tento zajímavý zážitek vyprávět rodičům. Paní učitelce byly předány upomínkové a zároveň preventivně výchovné materiály Policie České republiky.
Na závěr se děti rozloučily s besedujícími policisty slovy, že chtějí být také „policajti“.
Před odjezdem bylo ještě dětem spuštěno na rozloučenou výstražné blikající zařízení na policejní vozidle a byla policisté z obvodního oddělení slíbili dětem další besedu, příště tedy bude i s ukázkou služebních psů.

Jana Cinádrová, OOP Prachatice