V Prachaticích vystoupí na pódiu na Parkánu v rámci slavnosti zahájení 20. novodobé plavební sezóny folklorní soubor Libín-S Prachatice, nositel hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2017, a jeho hlavní host - dětský folklorní soubor Ostravička. Věříme, že na zahájení slavnosti přijdou ve velkém počtu nejen Prachatičtí, ale i přespolní!

V sobotu 20. května se pak všichni přesunou na Jelení Vrchy, kde odstartuje plavební sezona 2017. V úterý 2. května vydal plavební ředitel první plavební rozkaz letošní sezony:

Plavební rozkaz č.1/2017 k provedení ukázkové plavby dříví.

Nařizuji tímto provést na zahájení 20. novodobé plavební sezóny ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 20. května 2017 na Jeleních Vrších.
Plavbu nařizuji provést od lesovny na Jeleních Vrších zhruba 50 sáhů za hranicí prvního a druhého úseku po potok Hučice cca 20 sáhů před sáhovým kamenem 34. Splaveno bude zhruba 1/2 sáhu dlouhého a 1/2 sáhu palivového dřeva. Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím. Nástup personálu půl třetí po poledni. Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.

Program slavnosti 20. května 2017 na Jeleních Vrších:

10:30 hodin: Horní portál plavebního tunelu - zahájení, setkání s pohádkami z obou stran Šumavy a s vypravěči Helenou Svobodovou z Prachatic a Helmutem Wittmannem z rakouské Solné komory
12 hodin: Dolní portál plavebního kanálu - parkoviště - řazení slavnostního průvodu účastníků
12:15 hodin: Dolní portál plavebního kanálu - parkoviště - odchod slavnostního průvodu účastníků do amfiteátru s hlavním pódiem
12:30 do 13 hodin: Před stodolou - pozvání k hlavnímu pódiu na folklorní setkání
13 hodin: Amfiteátr - hlavní pódium - vystoupení Libín-S Prachatice, zdravice starosty obce Nová Pec Jakuba Koželuha, předání nájemného za skulpturu Strážce Gotthardu Wagnerovi ze SUNNSEITN, vystoupení hostů z dětského folklorního souboru Ostravička a z Horních Rakous.
14:30 hodin: Pod lesovnou na Jeleních Vrších - ukázka plavení dříví
14:50 hodin: Před stodolou - pozvání ve folklorním duchu k druhé porci pohádek z obou stran Šumavy
15:15 hodin: Stodola KANÁL EXPO - druhá porce pohádek z obou stran Šumavy s Helenou Svobodovou a Helmutem Wittmannem
15:30 hodin: Amfiteátr - hlavní pódium - doznění slavnosti zahájení 20. novodobé plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanálu ve folklorním duchu.