Dny oslav a sdílení radosti z umění po celé České republice. Bohatý program pro širokou veřejnost napříč generacemi. A jde o prezentaci hudby, tance, divadla, probíhají zajímavé výstavy, workshopy v režii základních uměleckých škol a jejich pedagogů a žáků.

Ve Volarech patřilo páteční odpoledni prezentaci volarské Základní umělecké školy. Začalo se stylově, když žáci hudebních oborů se scházeli na náměstí ze všech stran, aby zahráli hymnu Evropské unie, kterou je Devátá symfonie Ludwiga van Beethovena z roku 1823 a Fridrich Schiller s Ódou na radost doplnil tuto symfonii, která se stala základem pro Beethovenovu skladbu. Ódu na radost zazpívali žáci sborového zpěvu. Byl to nádherný začátek na zaplněné horní části náměstí.

Po úvodním slovu Víta Pavlíka, ředitele ZUŠ Volary, následoval workshop výtvarníků na náměstí, kterému dominovalo malování sprejem, na obličej a zejména focení u andělských křídel. Ve škole potom byl připraven zápis dětí do jednotlivých oborů a koncert pod střechou ZUŠ. Akce, kterou pořádá Nadační fond Magdalény Kožené a zapojené umělecké školy, má letos třetí rok pokračování.

Ladislav Beran