Ve tři hodiny bylo připraveno několik komentovaných prohlídek budovy Základní umělecké školy v Prachaticích. V pět pak odstartoval koncert na dvorku, ze kterého jsou naše fotografie Lenky Alföldy.