Dílo skladatele Jakuba Jana Ryby Hej mistře, přivezli do Volar Pošumavská Komorní Filharmonie a smíšený pěvecký sbor Česká píseň Prachatice. Na úvod přivítal v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské přítomné, kteří zaplnili lavice téměř do posledního místa, farář Karel Falář. Pošumavskou komorní filharmonii vedl dirigent Karel Haymann a spolu s farářem a Jaroslavem „Dárkem“ Černým z pěveckého smíšeného sboru Česká píseň zapálili tři svíce adventního věnce a Českou mši Vánoční uvedl Jaroslav Černý, který představil oba hudební soubory a připomněl něco z historie tohoto ojedinělého díla.

Pro volarské to byl ojedinělý zážitek, což doložili závěrečným potleskem ve stoje. Koncert skončil závěrečnou koledou Narodil se Kristus pán, kterou si zazpívali všichni společně.

Ladislav Beran