Do knihy zahrnula svědectví lidí, kteří pamatují řeku Otavu ještě před napuštěním orlické přehrady, zmapovala v ní i všechny penziony u řeky, jak vznikaly a jak v nich pulzoval život.„V knize je také zmínka o přívozu a hostinci U Smrtů naproti Zvíkovu, o kterém mi vyprávěli dvě dcery a synovec převozníka,“ zmínila Jaroslava Pixová.

Kniha navazuje na titul Tam, kde zpívala řeka. Teď se autorka zaměřila na úsek řeky Otavy, který zaznamenal vlivem orlické přehrady nejvíce změn. Čtenář v ní najde spoustu fotografií, které zapůjčili pamětníci.

Novinku Zpívající řeka od Smetiprachu po Zvíkov autorka představí poprvé v sobotu 12. října v 19 hodin v konferenčním sále Hotelu Lázně Vráž a pak ve středu 16. října v 16 hodin v Prácheňském muzeu v Písku.