První dostaly slovo děti ze Základní školy ve Lhenicích. Ty zapěly úvodní piseň. Návštěvníci lhenického kostela pak mohli vidět ojedinělou výstavu o Lhenicích z pohledu starých kronik. Některé zajímavosti přečetla M. Grillová a děti ze základní školy její slovo doprovodily zpěvem. Možná někteří nevěděli, že malý zvon ve lhenickém kostele je nový. Po páteční noci kostelů už to pro ně není žádná novinka a navíc znají i podrobnosti.

V poslední části je oprava lhenických varhan. Návštěvníci se proto také dozvěděli, co je hotové. Kdy to bude komplet, zatím není jasné, ale že ve Lhenicích zůstanou, to jistota je. Na závěr si zvědavci kostel mohli prohlédnout do posledního kouta. To se jen tak nepoštěstí. Zase až za rok při další noci kostelů.