Přestože vůdcovských kurzů pořádá Junák během roku hned několik, tento se od ostatních přeci jen poněkud liší, což ostatně naznačuje i slogan “Tak trochu jiný kurz”, kterým se tato vzdělávací akce prezentuje.

“V Junáku probíhá změna v systému vzdělávání a to, které se již nějakou dobu testuje, je založené na kompetencích. Tedy na souboru dovedností, znalostí a postojů, které jsou potřebné pro práci s dětmi. A náš kurz je specifický právě tím, že experimentálně zkouší podle nového systému,”
vysvětlila jedinečnost kurzu, který nese jméno Pavučina, jeho vedoucí Barbora Kolářová.

Adepti na vůdcovskou zkoušku musí zkušební komisi přesvědčit, že si osvojili dovednosti z více než tuctu oblastí, kam mimo metodiky, psychologie či pedagogiky patří například i rétorika či znalost přírody. Nutnou podmínkou je navíc úspěšné absolvování kurzu první pomoci.

“Právě proto, že seznam kompetencí je dlouhý a obsahuje více než stopadesát položek, snažíme se jejich ověřování dělat co nejpestřejší a volíme různé formy. Od testu, přes rozhovor, písemnou práci až třeba po prezentaci nějaké činnosti,” přiblížil podobu zkoušek předseda zkušební komise Lukáš Šlehofer.

Vzhledem k tomu, že zkušební komisaři jsou jen o pár let starší něž samotní účastníci kurzu a vládne zde velice přátelská atmosféra, zkouška není rozhodně zadarmo a dobrá čtvrtina z víkendu odjede bez vůdcovského dekretu.

“Horko mi bylo, když jsem mírně zvoral test z myšlenkových základů skautingu a musel jsem to opravit při ústní zkoušce, ale nakonec to dobře dopadlo,” odechl si po nahlédnutí do seznamu úspěšných absolventů jediný zástupce vodních skautů Tomáš Litera z Kolína. Toho navíc čeká ještě kapitánská zkouška, která je nezbytná pro vodácké aktivity.

Většina přítomných si roli vůdce letního skautského tábora vyzkouší již za pár měsíců a pro zájemce je pak připravena řada dalších vzdělávacích akcí, od jednorázových seminářů po speciální kurzy a školy.

Jaroslav Pulkrábek