Děti si ve škole vyrobily Moranu, kterou od školy v průvodu doplněném písničkami a tancem donesly až k mostu přes místní Živný potok. Za velkého halasu pak Morana skončila na hladině potoka a pomalu pluje z Prachatic pryč.