„Majáles je především studentskou oslavou příchodu jara, která zahrnuje volbu krále, průvod městem v maskách a oslavy. V historii měl sociální i politické podtexty. V doběkomunismubyl často formou protestu proti režimu, a proto byl také na několik let zrušen.Novéfestivaly Majáles tak vznikly až po revoluci,“ vysvětlil podstatu a historii Majálesu profesor vimperského gymnázia Roman Hajník. Jak zároveň přiznal, ještě před čtyřmi roky byl vimperský Majáles samozřejmostí a po té se tradice přerušila.

„Předmaturitní ročník, tedy konkrétně třída 7.G, se rozhodla Majáles do Vimperka opět pozvat a doufá, že tohoto milého a zábavného společníka všichni přivítají společně s ním. V pátek 7. května tedy pozbude školní řád platnosti a celý den se ponese v duchu pohádek,“ pozval na obnovenou slavnost profesor Hajník.


Oslavy začnou úderem desáté hodiny mezi budovami gymnázia a poté proběhne slavnostní korunovace krále, který si následně zvolí královnu. O deset minut později bude následovat promluva krále ke studentskému národu a o půl jedenácté opustí průvod prostory školy, aby zamířil městem na louku za Volyňkou, kde se uskuteční zapálení ohně, prezentace tříd, upálení čarodějnic či černokněžníků školy. Tímto však oslavy zdaleka neskončí a pokračovat budou od osmé hodiny večerní v místní diskotéce Calypso, ale to už pouze pro studenty starší šestnácti let.

Jaroslav Pulkrábek