I letošní rok strávili účastníci kurzu obklopeni hudbou z různých období od středověku až po současnost. Téměř dvě stovky studentů Letní školy pracovaly v jednotlivých třídách pod vedením špičkových lektorů z České republiky i zahraničí. Peter Holtslag (Nizozemí), Alan Davis (Velká Británie), Jostein Gundersen (Norsko), Kerstin de Witt (Německo), Julie Braná (ČR), Jan Rokyta (Nizozemí a ČR) a umělecký ředitel letní školy Jan Kvapil (ČR) měli na starosti více než sto studentů zobcové flétny. Třídu historického zpěvu vedly Rebecca Stewart (USA a Nizozemí) a Mami Irisawa (Japonsko), hru na panovu flétnu vyučovala Liselotte Rokyta (Nizozemí a ČR) a cembalistům se věnovala Edita Keglerová. Monika Devátá pracovala s dvacítkou nejmladších hráčů na zobcové flétny v dětské třídě.

Sedm koncertů

O vysoké úrovni semináře jsme se mohli přesvědčit na sedmi koncertech lektorů, které probíhaly po celý týden v Národním domě, v aule Gymnázia, v Galerii Dolní brána a v kostelech sv. Jakuba a sv. Petra a Pavla. Vzpomeňme, například společný koncert Petera Holtslaga, Julie Brané, Josteina Gundersena a Edity Keglerové, kde zazněly skladby J. B. de Boismortiera, J.M. Hotteterra nebo moderní suita pro zobcovou flétnu a cembalo G. Jacoba. Skvělý byl i koncert německého kvarteta zobcových fléten Flautando Köln (Katharina Hess, Suzanne Hochscheid, Ursula Thelen a Kerstin de Witt), které zahrálo mimo jiné dvě skladby Jana Rokyty ml. Zmiňme také Anglickou mši za sv. Kateřinu Alexandrijskou, kterou v pátek provedly Rebecca Stewart, Mami Irisawa a studenti jejich pěvecké třídy spolu se třemi flétnistkami.

Týdenní výuka

Závěrem celého semináře bude dnešní koncert účastníků, který se uskuteční v 18 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Vybraní studenti ze všech tříd předvedou ukázky z bohatého repertoáru, kterému se v průběhu týdenního kurzu věnovali. Můžeme se například těšit na čtyři skotské lidové písně v úpravě pro orchestr zobcových fléten řízený Alanem Davisem nebo jazzovou flétnovou skladbu Mega RONY současného amerického skladatele P. Rose, v níž se představí studenti třídy Jana Kvapila.

Letošní ročník hudebního kurzu utekl jako voda. Je však třeba připomenout, že za přípravou akce takového rozsahu a kvality, jakou Letní škola staré hudby bezesporu je, stojí náročná celoroční příprava.

Za rok znovu

Organizátoři Letní školy si proto nesmírně váží spolupráce se zástupci města.
„Bez podpory, kterou nám Prachatice poskytují, by seminář neexistoval. Skvěle se nám spolupracuje s vedoucí odboru kultury Růženou Štemberkovou, velmi nám vychází vstříc také Alexandr Zikmund, ředitel Gymnázia, v němž probíhá výuka a paní Pokorná, hospodářka střední pedagogické školy, v jejíchž internátech většina účastníků i lektorů kurzu bydlí. Díky iniciativě města Prachatice byl projekt spolufinancován z prostředků EU. Doufám, že z podobně hladce probíhající spolupráce se budeme moci těšit i v dalších letech,“ říká umělecký ředitel akce Jan Kvapil.

Irena Ošťádalová
účastnice kurzu