Kompletní rekonstrukce jednoho z nejnavštěvovanějších informačních středisek na Šumavě přišla Správu NP a CHKO Šumava na téměř jedenáct milionů korun.

„Z této částky činila přes 10 milionů korun dotace z ministerstva životního prostředí. Samotné expozice stály přibližně 2 miliony korun,“ přiblížil finanční stránku rekonstrukce vedoucí technicko majetkového odboru Správy NP Václav Filip.

Nové expozice totiž zahrnují řadu interaktivních prvků, včetně moderních audiovizuálních technologií a v nabídce je dvaapadesát pořadů v několika jazykových mutacích.

„Expozice informují především o Boubínské hornatině, historii regionu, nedalekém pralese či o dalších chráněných lokalitách v této oblasti. Návštěvníci se mohou rovněž seznámit s historií zpracování dřeva i o místní floře a fauně,“ představil nově otevřené centrum hlavní garant vnitřní expozice Vladimír Vlk. Zajímavou atrakcí je poslech pověstí vztahujících se k Boubínu, kde na děti čeká překvapení v podobě postaviček skřítků.

V rámci zprovoznění informačního střediska byla spuštěna projekce krátké videosmyčky, která upozorňuje návštěvníky na riziko pádu stromů. Právě na Boubíně totiž došlo před několika lety k neštěstí, kdy padající souš usmrtila po cestě procházející turistku.

Jak upřesnil ředitel NP a CHKO Šumava František Krejčí, tento projekt je zahájením postupné rekonstrukce informačních středisek a každoročně by novou podobu mělo získat jedno až dvě infocentra.

Jaroslav Pulkrábek