Pro děti i dospělé pořádá Správa NP a CHKO Šumava dvě divadelní představení Teátru Víti Marčíka. Ta se budou konat na zámeckých arkádách v neděli 6. září 2009.

Pro děti je připravena od 15.00 hodin pohádka Tři zlaté vlasy Děda Vševěda a pro dospělé od 17.00 hodin inscenace Daria Fo a V. Marčíka s názvem Mystéria buffa.
Vstupné je dobrovolné.

Další informace o Létě pod Boubínem naleznete na našich stránkách www.npsumava.cz, na plakátech ve městě, ale také v Informačních střediscích Správy NP a CHKO Šumava.

Divadelní představení Tři zlaté vlasy Děda Vševěda
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda.
Divadelní představení Mystéria Buffa
Mystéria Buffa.


Jana Zvettlerová
Správa NP a CHKO Šumava