Výtěžek z výstavy autoři věnují na konto krajské sbírky 47 49 47 49/0300 na zmírňování a odstraňování následků povodní. Výstavu společně s autory zahájil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, který nad výstavou převzal záštitu a jednu fotografii si také zakoupil. Autory fotografií jsou fotoreportéři jihočeských redakcí ČTK, Deníků Bohemia, MF Dnes a Práva.

Fotografie zobrazují jihočeská města a vesnice, kterými se letošní povodeň prohnala s největší silou. Zachycují masu vody, valící se přes přeliv Husinecké přehrady, razící si cestu do lidských příbytků. Fotografové zachytili lidi, kteří opouštějí zaplavenou zahradu, odklízejí bláto ze svých domů, ale vyfotili i děti, které si hrají na zatopeném poli a vylévají vodu z holínek. „Chtěli jsme výstavu udělat rychle, aby v lidech ještě zůstal ten pocit, že někomu mohou pomoct. Smysle této výstavy je vybrat peníze, které posléze pošleme na jihočeské povodňové konto. Cena velkých fotografií, které jsou dělané speciální technikou, je stejná jako číslo letošního letopočtu.

Zapaspartovaná fotka formátu A4 stojí 2009 korun. Fotografie pohlednicového formátu vyjde na 50 korun,“ uvedl výstavu jeden s organizátorů, fotograf ČTK David Veis.

Rychlé zorganizování výstavy a snahu pomoci uvítal také hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. „ Je jasné, že když se fotografové někde objeví při takovém neštěstí, tak jsou nazýváni hyenami. Na druhou stranu, je to ten nejlepší způsob, jak se mohou ostatní lidé o té hrůze dozvědět a pak začnou spontánně přispívat,“ uvedl na vernisáži výstavy hejtman Zimola.

Výstava Povodně 2009 potrvá v galerii U Beránka v Krajinské ulici v Českých Budějovicích do 15. srpna. Prodané fotografie formátu A4 budou autoři průběžně nahrazovat novými. Žádná z prodaných se nebude znovu přidělávat a tak si kupci domů odnesou originál.

Bc. Kateřina Koželuhová / KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ