Starostka obce Bušanovice paní Marie Zídková přivítala přítomné občany, v krátkosti je seznámila s plánovanými akcemi v rámci projektu a popřála jim příjemnou zábavu a pohodu při vystoupení dětí. Pod vedením učitelek Milušky a Hanky Boškových si děti připravily program na jarní téma. Děti z mateřské školy vystoupily s pásmem jarních písní a tanečků; velký úspěch sklidila písnička Jsem holka jahodová, možná i proto, že na voňavou a sladkou chuť jahod si při tomhle vystoupení vzpomněl snad úplně každý. Pak už patřil prostor dětem školního věku, které zpívaly a recitovaly pro pobavení všech. O tom, že se program opravdu líbil, svědčil dlouhý a hlasitý potlesk.
Zcela neplánovaně zábava pokračovala hudební produkcí za zvuku dvou harmonik a bubnu, o kterou se postarali pánové František Krýcha, Jaroslav Pojsl a Josef Kůta. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby výše jmenovaným pánům nebylo dohromady rovných 234 let, a že jim to v sobotu zpívalo a hrálo…
Na jaro už se opravdu těší všichni, o tom svědčila přítomnost téměř padesátky dospělých občanů, děti se nám spočítat nepodařilo, protože opravdu chvilku neposeděly. Víme jen, že nejmladšími účastníky byli Lukášek Záveský a Ondrášek Pikl, kterým je sotva několik měsíců a velkou radost a potěšení ze zpívání dětí měla i paní Marie Švíková, která zanedlouho oslaví již úctyhodných 88 let.
Jako vzpomínku na příjemně strávené odpoledne rozdaly děti dospělým divákům keramické zvonečky. Při sousedském popovídání a lidových písničkách se občané bavili až do pozdního odpoledne.


A co si popřát na závěr? Aby už jaro opravdu přišlo a abychom se zase společně jak mladí tak i ti dříve narození sešli při nějaké další vydařené akci.

Marie Peřinková