V komponovaném pořadu s názvem Bulharské hrátky, který připravil soubor Hora Zdola z Prachatic, mohli zájemci vidět nejenom bulharské písně, ale i rozpočítadla a pořekadla. V neposlední řadě nechyběly ani básně či krátké ukázky prozaických útvarů. Velký úspěch měla rovněž výuka různých bulharských slov.