Letošní, již 20. ročník, probíhá v období 11. – 25. 11 2018 a nese podtitul NEBÁT SE…

Motto nás inspirovalo k rozmanitým způsobům zpracování: první a třetí ročníky se nebály pustit do vlastních tvůrčích slovesných experimentů a odhodlaně se vrhly i do tvorby melodramů či dramatizace svých textů. Druháci se nebáli poměřit své síly s Erbenem a využili jeho veršů k dramatickému, loutkovému, filmovému, písňovému i parodickému zpracování. Někteří beze strachu přizvali ke hře s poezií rodinné příslušníky, děvčata ze 4. ročníku překonala ostych a nebála se vyjít s poezií do ulic. Přehlídka toho nejzajímavějšího – textů, vystoupení i videoklipů – proběhla v klubovně DM a všechny výkony sklidily zasloužený potlesk.

Jana Pavlíčková