Řeč přišla nejenom na povídky a dnes již proslulý Šumavský kalendář, který František Kadoch rediguje již od roku 1992, ale i na životní osudy jak autora samého, tak spolupracovníků, ať již těch současných či těch, kteří již z tohoto světa odešli.