Počty událostí, u kterých je potřeba zásahu hasičů, podle jejich mluvčí Venduly Matějů rok od roku rostou. „Pokud v roce 2023 ubyly zásahy spojené s válečným konfliktem na Ukrajině a následnou migrací jejích obyvatel, plnily a navyšovaly statistická čísla především zásahy spojené s počasím," uvedla v úvodu komentáře právě zveřejněné statistiky.

Počet a skladba zásahů profesionálních i dobrovolných jednotek nejen v Jihočeském kraji se dlouhodobě mění hlavně na základě klimatických jevů. Statistiky dokazují, že stále vyšší podíl na činnosti hasičů mají technické pomoci různého charakteru.

Statistika zásahů jihočeských hasičů v roce 2023.Statistika zásahů jihočeských hasičů v roce 2023.Zdroj: HZS JČ

Celkově jihočeští hasiči zasahovali v roce 2023 celkem u 12 246 událostí. V srovnání s rokem 2022, kdy se celkový počet událostí dostal na číslo 11 117, jde o nárůst o více než jedenáct stovek.

Počasí, bodavý hmyz i pomoc zvířatům

Největší podíl na celkovém počtu událostí tvoří technické zásahy, a to téměř 69 procent. „Mezi technické zásahy patří technické pomoci řešené v souvislosti s živelními pohromami (vichřice, sníh, přívalové deště, povodně), výjezdy k nouzovým otevřením bytů, k likvidacím nebezpečného hmyzu, dále také k měřením koncentrací, transportu pacientů a řadíme sem také záchrany osob a zvířat, kdy jsme pomáhali koňům, kočkám, psům, labutím či srnkám. Počet technických zásahů byl tak v roce 2023 celkem 8 437 (rok 2022 – 7 135)," vysvětluje údaje ze statistiky Vendula Matějů.

Výjezdy k bouračkám

V pořadí druhou statisticky významnou skupinou zásahů jihočeských hasičů jsou podle mluvčí dopravní nehody. Jednotky HZS Jihočeského kraje likvidovaly v roce 2023 následky 1 584 nehod, kde je změna v porovnání s počtem 1 415 v roce 2022 výrazná a bohužel nejde mluvit o zlepšujícím se trendu na jihočeských silnicích.

Požárů bylo méně

Naopak pozitivem je celkový pokles počtu požárů. „V loňském roce jich jihočeští hasiči uhasili 1 170, což znamená, že požáry tvoří již méně než 10 procent veškeré výjezdové činnosti jednotek. Pokles oproti roku 2022 je výrazný – počet požárů v roce 2022 byl 1 313," upřesnila Vendula Matějů.

Podívejte se na zásahy v číslech

Další statistické zajímavosti roku 2023:

Hasiči u všech typů zásahů evakuovali 1 711 osob. Celkový počet všech zraněných lidí byl 2 051. Nejvíce zraněných bylo u dopravních nehod – 1 144, u požárů pak 69. Zranění se nevyhnula ani zasahujícím hasičům - 29 profesionálů a 16 dobrovolných hasičů muselo vyhledat lékařské ošetření.

„Smutným číslem je počet usmrcených, kterým naše jednotky již nedokázaly pomoci. Ve statistikách evidujeme 249 usmrcených osob, z toho 3 v přímé souvislosti s požárem, 56 v důsledku dopravních nehod a 190 u technických zásahů," konstatuje Vendula Matějů.

Způsobená škoda všemi požáry se vyšplhala na hodnotu 397 411 600 korun.

Zásah u 7 požárů se škodou vyšší než 10 milionů korun:

11. červenec – požár třídírny odpadu, Vimperk – škoda 70 milionů,

3. srpen – požár skládky pneumatik, Borovany – škoda 60 milionů,

1. srpen – požár haly, Ledenice – škoda 30 milionů,

14. červenec – požár bowlingu, Vimperk – škoda 21 milionů,

3. červen – požár pily, Slavonice – škoda 20 milionů,

29. červen – požár balíků slámy v hale, Lhenice – škoda 18,5 milionů,

15. duben – požár rekreační chalupy, Lenora – škoda 18 milionů

Na druhou stranu hasiči svými zásahy uchránili majetek v hodnotě 875 604 000 korun.

Zdroj: Pavel Vilímek

"U jedné události byl vyhlášen 4. stupeň poplachu, a to u požáru lesa u Jetětic na Písecku, kde hasiči nepřetržitě několik dní bojovali s rychle šířícím se požárem na velice obtížně přístupném a nepřehledném terénu cca 40 hektarů," doplnila mluvčí.

V sobotu odpoledne k ničivému živlu vyráželi také členové Sboru dobrovolných hasičů Milevsko.
Hasiči v Jetěticích přijeli k obřím plamenům, když došla voda, brali i lopaty

Nejčastěji hasiči u zásahů spolupracovali s Policií ČR, a to v 3 195 případech, v 2 026 případech s jednotkami hasičů spolupracovala záchnanná služba.

Další zajímavá čísla ze zásahů:

U 1 382 zásahů použili hasiči vzduchový dýchací přístroj, ve třech případech přístroj kyslíkový.

Protichemický oblek hasiči použili v 14 případech, 54x museli obléknout obleky proti sálavému teplu.

Dvacet zásahů si vyžádalo ochranné prostředky pro potápěče.

U technických zásahů byla 20x svolána potápěčská skupina, u 7 případů pak lezecká skupina.

U každého zásahu profesionální nebo dobrovolné jednotky byli v průměru 4 hasiči.

Průměrná doba, po kterou byla jednotka na místě zásahu, byla v loňském roce 72 minut.