Valné hromady občanského sdružení se zúčastnilo 256 členů, přičemž ale někteří byli zastoupeni na základě plných mocí. Jednalo se o téměř osmdesát procent členské základny a VIP prostory Budvar arény také byly našlapané jako už dlouho ne. Jednání valné hromady začalo s více než hodinovým zpožděním, protože vzhledem ke značnému počtu účastníků jednání se procedura u vstupu pořádně protahovala.

Další hodinu se pak řešilo schválení samotného programu valné hromady a až poté došlo ke klíčovému bodu jednání, kterým byla volba nové správní rady. Ještě předtím nebyl schválen návrh na odvolání současných členů správní rady HC ČB Petra Havlátka  a Jiřího Rataje.

Jako první byl do vedení mládežnického hokejové klubu zvolen Milan Janoušek, ve třetím kole pak dostali nadpoloviční většinu hlasů Jan Ryba a Milan Šesták. Doplnili tak současného člena správní rady Petr Havlátka. Páté místo ve vedení zůstalo volné, protože na své členství ve správní radě rezignoval Stanislav Rataj,
Pro vedení prvoligového ČEZ Motoru je výsledek valné hromady hlubokým zklamáním, protože se chtěl výrazněji podílet především na sportovním chodu mládežnického hokej. „Výsledek valné hromady se nám nelíbí," přiznává generální manažer ČEZ Motoru Stanislav Bednařík.

„Průběh jednání nám dal jasně najevo, že většina členské základny občanského sdružení nemá zájem na sjednocení a obrodě českobudějovického hokeje. Soudím tak proto, že nebyl potřebnou nadpoloviční většinou zvolen ani jeden z kandidátů, kterým  jsme před hlasováním vyjádřili podporu," lituje jeden ze spolumajitelů prvoligového klubu.

Takovýhle výsledek valné hromady  se prý předvídat nedal. „Myslím si, že se voliči neřídili svým vlastním názorem. Jinak si neumím vysvětlit, proč se poprvé v historii správních rad občanského sdružení v této nové neobjevil žádný právník, který přitom mezi kandidáty byl. Nebyly zvoleny ani takové osobnosti  celého českého hokeje, jakými bezpochyby jsou Aleš Kotalík a Pepa Melichar. Dostali přednost kandidáti, kteří ve srovnání s nimi v hokejovém světě nic neznamenají," diví se Bednařík.

V novém vedení HC ČB není nikdo z bývalých hráčů nebo trenérů. „Je pro mě překvapením, že správní rada je složena ze samých nehokejistů. Není tam žádný hokejový expert, přitom budou řídit mládežnický hokejový klub," netají Bednařík značné rozladění.

Přestože výsledek nedopadl ani zdaleka podle jeho představ, chce Bednařík s novým vedením HC Č. Budějovice spolupracovat. „Okamžitě po skončení valné hromady jsem měl signály od některých členů nové správní rady, že se chtějí sejít a o možnosti spolupráce jednat. Pokud budeme vyzváni správní radou k jednacímu stolu, tak určitě jednat budeme. O tom, jakou máme představu o sportovní organizaci klubu, jsme veřejnost několikrát veřejně informovali. O tom, jakou má představu nově zvolená správní rada, nic nevím. To byl i jeden z důvodů, proč jsme tyto kandidáty veřejně nepodporovali. Nevíme, jaký mají program."

Bednařík hovořil s jediným novým členem správní rady Milanem Janouškem. „Diskutovali jsme na téma řízení občanského sdružení, ale sportovního stránky, o kterou se jedná hlavně, jsme se dotkli jenom okrajově," přiznává Bednařík.

V nově zvolené správní radě zůstalo po rezignaci Jiřího Rataje jedno místo volné. Bednařík si nemyslí, že by ho mohl zaplnit třeba právě Aleš Kotalík, kterého ČEZ Motor podporoval. „Nemohu hovořit za Aleše, ale myslím, si, že je na místě respektovat rozhodnutí valné hromady, která kompletně odmítla námi podporované zástupce. Tudíž i Aleše. Já ho rozhodně nebudu přemlouvat, aby toto místo případně akceptoval. Respektuji výsledky voleb," zdůrazní Bednařík.

Vcelku logicky a právem ho roztrpčilo nedávné prohlášení odstupujícího viceprezidenta HC ČB Petra Smejkala pod názvem Pravdy a lži o budějovickém hokeji. „Rozhodli jsme se, že na tento článek nebudeme veřejně reagovat. Chtěli jsme se k němu vyjádřit v rámci diskuze na valné hromadě. Ta ale byla bohužel ukončena dřív, než došlo k diskuzi. Moc pravd v tom článku ale nebylo," hněvá se Bednařík.

Z původní správní rady zůstal i v té nové pouze Petr Havlátko, přestože se v průběhu valné hromady jednalo i o jeho odvolání. „Neměl bych s tím problém. Na své funkci nijak nelpím," zdůrazní.

Průběh valné hromady se mu vůbec nelíbil. „Bylo to ze všech stran nešťastné," je přesvědčen. „Nedopadlo to dobře pro mládež ani velký hokej.   Znovu se ještě více prohloubil příkop mezi oběma subjekty. Takhle to nemůže dál fungovat. Příkopy je třeba zakopat a táhnout za jeden provaz. Pro veřejnost i případné sponzory tohle není dobrá zpráva," míní Havlátko.

Nově vzniklá správní rada se nyní musí v co nejrychlejším termínu sejít. „Je třeba zapomenout na nějaké třenice a začít spolupracovat na všech úrovních. Jenom tak se může českobudějovický hokej posunout dál," je Havlátko přesvědčen.