Za přispění občanů i vrchnosti zakoupil základní hasičské prostředky a o rok později má již 23 řádně vycvičených členů i ruční přenosnou stříkačku. Jak lze najít v kronice, 13. března 1880 se poprvé zúčastnil záchranných prací při požáru domu číslo popisné 47 ve Zdíkově.

Hlasovat můžete na internetové adrese https://www.denik.cz/hasici/


Rok před první světovou válkou si sbor pořídil dvoukolový hydrofor s dvaceti metry hadic. Na tehdejší dobu výkonná ruční stříkačka dodávala 180 litrů vody za minutu s dostřikem 26 metrů. Padesátiny oslavil sbor ve velkém stylu při hasičském župním sjezdu, kdy se 22. července roku 1928 sjelo 14 sborů.

Dva roky na to valná hromada schvaluje zakoupení motorové stříkačky od táborské firmy Mára, která je dnes vystavena v hasičském muzeu v nedalekých Stachách. Při dalším jubileu, a to v roce 1968 se zdíkovští hasiči dočkali nové zbrojnice.

Při stoletých oslavách má sbor 158 členů, z čehož je jednatřicet žen, tedy téměř na chlup stejně jako v loňském roce, kdy oslavil sto třicet let trvání.

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů ve Zdíkově 157členů. Z toho je 112 mužů, 42 žen a jedno družstvo žáků.

Při sboru je ustanovena zásahová jednotka, skýtající 18 členů. Je zvlášť vycvičena a vybavena mobilními telefony, dýchací technikou a speciálními obleky proti ohni. Tato jednotka je zařazena do JPO III s výjezdem do 10 minut.

Hasiči také vyvíjejí kulturní činnost v obci. Pořádají taneční zábavy a masopustní průvod. Také velmi úzce spolupracují s obecním úřadem - pomáhají při brigádách i jiných obecních akcích.

Sbor dobrovolných hasičů Zdíkov má dohodu o vzájemné spolupráci s hasiči z Aussenbrünstu v okrese Freyung, se kterými pravidelně pořádá společné akce v rámci projektu Phare.
A nelze opomenout ještě jednu zajímavost, která není v jiných obcích zase tak obvyklá.
Při posledních obecních volbách získali zdíkovští hasiči z vlastní kandidátky nejenom čtyři místa v zastupitelstvu, ale rovnou i post starosty.

Kozlův hasičský počin

„Zavolali mi, abych do novin napsal o nějakém významném hasiči z obce. O jednom. Hlavou mi letí jedno jméno za druhým a vybavují se mi celé rodiny, které mají v SDH Zdíkov zastoupení hned dvou nebo tří generací. A často muže i ženy. V zápětí mi před očima defilují živé obrazy z posledních měsíců: červnový odjezd našeho šestičlenného týmu do zatopených Hustopečí nad Bečvou. Jen o pár nocí později, stačilo pár telefonátů a k rozdivočelým potokům tady ve Zdíkově se v jednu v noci během čtvrthodiny sjelo dvacet chlapů. Tento týden ve tři ráno vzplálo auto v centru Zdíkova. 15 místních hasičů ze zásahovky bylo na místě za deset minut po siréně. Tak o kom? Má to být jeden za všechny. Ne, to nejde. Budou to všichni za jednoho. Chlapi, dík.“ Zdeněk Kantořík, starosta obce.

Jaroslav Pulkrábek