V září toho roku se zde ustanovil sbor dobrovolných hasičů, ke kterému se přihlásilo 12 členů činných a o jednoho více přispívajících. Pořídili si razítko a požádali obec o zakoupení stříkačky a hasičského nářadí.

Hlasovat můžete na internetové adrese http://www.denik.cz/hasici/

Až napodruhé

Odezva z obce však byla nulová, a tak veškerá snaha šla do ztracena a sbor se po pár měsících rozpadl. Druhý pokus, uskutečněný v roce 1936 byl již úspěšný. To se již samo obecní zastupitelstvo rozhodlo, že založení sboru podpoří. V té době totiž došlo k rozmachu drobné průmyslové výroby a ukázalo se, že hasiči v obci jsou nutností.

A tak vznikl sbor, ke kterému se přihlásilo šestadvacet činných a desítka přispívajících členů. Následující rok si pořídili motorovou stříkačku firmy Mára a syn a devětadvacet pracovních obleků.

V roce 1938 pak přistoupili zdejší hasiči ke stavbě zbrojnice a posléze i požárních nádrží.
Hasiči jako spolek nebyli s pochopitelných důvodů za okupace rozpuštěni a touha po pospolitosti národa přivedla do řad sboru spoustu mladých lidí.

Válečná zrada

Na sklonku války se ve Volyni konala porada velitelů, kde se řešil postup hasičstva při zhroucení nacistického panství. Došlo k prozrazení a účastníci, včetně výškovského velitele Františka Smoly, byli odvezeni do Terezína. Jestliže za války došlo k útlumu činnosti sboru, po ní se rychle aktivoval a spolehlivě pracuje dodnes.

V roce 1973 Výškovičtí dostali novou motorovou stříkačku PS 12. Márovka se po různých peripetiích, kdy Výškovice jako samostatná obec zanikla, vrátila domů a i dnes je připravena k ostrému zásahu.

Po zřízení profesionální hasičské jednotky ve Vimperku v sedmdesátých letech, se výškovičtí hasiči zaměřili na protipožární prevenci a zároveň se začala psát novodobá historie účasti na soutěžích v požárním sportu.

Mají i děti

Dnes má Sbor dobrovolných hasičů Výškovice více než sedmdesát členů a mezi nimi je i spousta dětí, záruka další existence.

Hasiči jsou jediným fungujícím spolkem v obci a tak se starají o zábavu i poučení. Masopust, taneční zábava, splouvání řeky na raftech, návštěva ZOO. To je jen kousek z mimohasičské činnosti zdejšího sboru.

Kozlův hasičský počin

V hasičské kronice nejsou záznamy, kdy se zachraňují životy či nedozírné majetky. A tak, stejně jako jinde, i tady je v popředí muž, který se již devatenáct let snaží, aby výškovičtí hasiči byli dobrou partou obyčejných chlapů, kteří nestojí stranou veškerého dění v obci a kteří jsou vždy ochotni pomoci svému sousedovi, kamarádovi a všem, kteří pomoc hasičů potřebují. A to se Josefu Langovi, který v roce 1990 převzal velitelskou funkci po Václavovi Matějkovi, jenž velel sboru třiatřicet let, povedlo i v nelehké porevoluční době udržet. To, že se hasičům daří na závodech a jsou populární i u dětí, je největší a nejdůležitější počin posledních let.

Jaroslav Pulkrábek