Oslava vypukla již v dopoledních hodinách výstavou „Historie a současnosti sboru“. Na oběd se šlo do školní jídelny a následovala prohlídka zrenovovaných prostor Základní školy v doprovodu vítězky ankety Zlatý Ámos Pavlíny Kopáčikové.

Odpoledne vyrazil průvod hasičů na náměstí, kde bylo představeno nové vozidlo. Zástupce dodavatelské firmy Tomáš Mareček symbolický klíč k novému automobilu starostovi obce a veliteli sboru. Na závěr automobil požehnal Páter Jan Janoušek.

Po ukončení veřejné části oslav následovala slavnostní hasičská schůze, na které bylo mimo jiných uděleno jedno z nejvyšších hasičských vyznamenání Řád sv. Floriána, dlouholetému členovi sboru a velkému pamětníkovi panu Janu Uhlířovi. Tím byla oficiální část oslav za bouřlivého potlesku ukončena.

Na tento slavnostní den navázala ve večerních hodinách taneční zábava za doprovodu skupiny Přímý přenos.

Dana Makasová, SDH Vacov